Låneregler

Lånerett
Det er gratis å låne på biblioteket.
Du kan låne og levere ved alle folkebibliotek i Vestfold.
Du kan be om lån fra andre bibliotek.
Brudd på lånereglene kan føre til innskrenkning eller tap av låneretten.

Lånekort
Lånekortet er gratis. For å få lånekort må du vise godkjent legitimasjon og godta bibliotekets låneregler.
Barn under 15 år må ha underskrift av foresatte.
Du må ha med lånekortet når du skal låne. Lånekortet er et personlig verdikort, og du er ansvarlig for alt
som lånes på ditt kort.

Meld med en gang fra til biblioteket ved:
  • navn- og adresseforandring
  • endring/opphør av e-postadresse og telefonnummer
  • tap av lånekort
Ved tapt eller skadet lånekort, utstedes et nytt kort, vanligvis mot et gebyr.

Lånetid
Normal lånetid er 4 uker. Enkelte medier/deler av samlingen kan ha annen utlånstid.
Lån uten venteliste kan som regel fornyes.
Leverer du etter forfallsdato, må du vanligvis betale gebyr. Bortkommet eller skadet materiale må
erstattes.

Ansvar
Film / Spill lånt ved biblioteket er til privat bruk. Aldergrense for lån av disse medier følger mediets
anbefalinger. Biblioteket er ikke ansvarlig for skader som måtte oppstå på låners tekniske utstyr.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar